Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Gemensam upphandling 2.0 när Gävle lämnar Inköp Gävleborg

Hur ska vi samverka kring upphandlingsfrågor i framtiden? Den frågan blev akut för återstående nio kommuner efter att Gävle kommun hösten 2017 beslutade att ansöka om utträde ur det gemensamma kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Inte minst för att Gävles utträde innebär 40 % minskade intäkter för förbundet, drygt 6 miljoner kronor.

Lösningen blev en extern utredning med uppdrag att ta fram förslag på ”Gemensam upphandling 2.0”.

- Vi har ansvar gentemot våra invånare att få ut så mycket som möjligt av skattepengarna, säger Sven-Erik Lindestam, kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. Inköp är ett område där vi verkligen tjänar på att samverka för bättre och mer effektiva upphandlingar.

Nu är utredningen klar och visar bland annat att alla kommuner vill ha och behöver någon form av inköpssamverkan. Två huvudalternativ redovisas:

  • Inköp Gävleborg blir kvar och de kvarvarande medlemskommunerna betalar för den servicenivå man vill ha.
  • Inköp Gävleborg läggs ner, kommunerna använder resurserna till att bygga upp egna inköpsorganisationer och hittar nya sätt att samverka.

- Om vi vill ha samma stöd som idag kommer det att bli mycket dyrare för kvarvarande kommuner eftersom kostnaderna inte kan minskas mer än marginellt trots kraftigt minskade intäkter i och med Gävles utträde, säger Bengt Friberg, kommunchef i Hudiksvall. För vår del skulle det innebära en ökning på nästan två miljoner kronor per år.

Nya samarbetspartners eller nya sätt att samverka?

Ökade kostnader är naturligtvis inte populärt i ett läge när kommunernas ekonomi redan är ansträngd.

- Ett sätt att kompensera för Gävles utträde är att se om vi kan hitta nya samarbetspartners vilket är en del i den fortsatta processen, säger Bengt Friberg. Vi kommer också att titta närmare på vilka andra möjliga sätt det finns för samverkan.

Utredningen presenterades i fredags för styrgruppen som består av medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och i och med det startade arbetet med att jobba vidare på de olika förslagen.

- Målsättningen är att vi har kommit så långt att kommunerna kan avge en avsiktsförklaring före sommaren, säger Sven-Erik Lindestam.