Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Matavfallet blir fordonsgas och biogödsel i Uppsala

Från juni blir en långtradare matavfall i veckan biogas och biogödsel i Uppsala. Biogasen används av bussar och bilar, biogödseln sprids på marker.

– Tack vare att invånarna sorterar matavfallet så kan energin i deras gamla makaroner och potatisskal tas om hand både som biogas och biogödsel. Det är riktigt bra för miljön även om vi kör några mil längre med lasten, säger Eva B Nilsson, projektledare Hudiksvalls kommun. På en påse matavfall kan en personbil köra fyra km, fortsätter Eva B.

Avtalet för behandling och transport är klart och vi samarbetar med Uppsala Vatten och Avfall. Vi har väntat tills en hel långtradare i veckan kan fyllas med matavfall innan vi kör det till en gasproduktion. I juni är det dags, då räknar vi med att få in 30 ton i veckan!

Soppåsen du lägger i det gröna kärlet kallas för restavfall och det förbränns i Bollnäs. Dit är det åtta mil. Till Uppsala är det 15 mil längre.

Inget får facklas

Vi har ställt krav på största möjliga miljönytta och gasanläggningen i Uppsala har en trygg avsättning för biogasen, inget facklas. I Uppsala har bussar och bilar sedan många år kört på gas och marknaden är väl upparbetad.

När man tillverkat biogas blir det även biogödsel. I Uppsala läggs all biogödsel på produktiv mark, inget går till spillo. Det var ett av våra krav i upphandlingen.

Under ett år har vi nu gjort kompostjord av matavfallet. Jorden ska Parkförvaltningen och Trädgården i Hudiksvalls kommun samt Hudiksvalls Bostäder använda i planteringar.

Tanka biogas

En del frågar om gasen ska användas i vår kommun. Det är möjligt att köra hit gasen med lastbil. Målet med att sortera ut matavfallet är att minska mängden fossila bränslen och det funkar även om gasen används på annan ort. Miljön är global och miljönyttan blir inte större om vi transporterar gasen hit.

Kommunen ansvarar för hushållsavfallet men driver inte mackar. Om något företag bygger en tankstation för biogas här skulle det pedagogiskt stötta sorteringen. Och vara en fin service för trafikanter som väljer att köra på gas.

Kontakt

Eva B Nilsson, projektledare
073 093 31 93,