Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Full pott för vuxenutbildningscentrum, Cul

Hudiksvalls kommuns vuxenutbildningscentrum Cul kammade hem full pott vid årets ansökningar för yrkeshögskoleutbildningar!

Behandlingspedagogutbildningen, liksom utbildningen till integrationspedagog beviljades av yrkeshögskolemyndigheten. Det innebär att nya intag görs i höst och att utbildningarna fortsätter som tidigare.

- Vi är såklart väldigt stolta över att vi fått båda våra insända ansökningar beviljade, säger Gunilla Svensson, enhetschef för yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildning vid Cul. Det betyder att vi har fortsatt förtroende att fortsätta som yrkeshögskoleutbildare och som relativt liten kommun kunnat hävda oss i konkurrensen, där det ofta är stora nationella utbildningskoncerner som dominerar.

Ytterligare tre utbildningar gick till kommunen. Utbildaren Iftac fick ja till IT-säkerhetstekniker-etisk hackare, optotekniker och stadsnätsingenjör/systemförvaltare.

Länets centrum för yrkeshögskoleutbildningar

Hudiksvall fortsätter därmed att vara länets centrum för yrkeshögskoleutbildningar, en viktig ingrediens i kompetensförsörjningen för regionen.

Förutom dessa fem utbildningar fick Gävleborg ytterligare fyra: Nordanstigsföretaget Creando Training AB – Creando School fick start på Drifttekniker/processoperatör, Hälsinglands Utbildningsförbund - CFL Bollnäs beviljades 3D-CAD konstruktör/innovatör, Ljusdals kommun Skogsbrukstekniker och till Gävle gick tandsköterskeutbildningen som Plushögskolan AB bedriver.

Inom behandlingsområdet är Hudiksvall och Cul sedan 2003 en väletablerad utbildare av behandlingspedagoger och har under många år försett branschen med kompetenta medarbetare. Sedan 2013 har Cul utbildat integrationspedgoger som under de första åren hade fokus på personal till kommunernas flyktingmottagningar och boenden för ensamkommande ungdomar. Efter den förändrade flyktingpolitiken inriktningen förskjutits mot arbete med att få de cirka 200 000 personer som beviljats uppehållstillstånd att komma ut i studier och arbete. Detta arbete är högt prioriterat av regeringen och behovet av integrationspedgoger är fortsatt stort.

Cul erbjuder även yrkeshögskoleutbildningar till VVS-ingenjör och logistiker som anordnas av externa utbildare. Det innebär totalt 130 yrkeshögskolestuderande.

230 studerande som går högskoleutbildningar på distans

Vid Cul finns även 230 studerande som går högskoleutbildningar på distans, främst mot Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet. Utbildningarna till socionom och sjuksköterska är de största, men även andra inriktningar finns.

Yrkeshögskolan som är en eftergymnasial utbildningsform har idag cirka 50 000 studerande. Till 2022 kommer antalet att öka till 70 000. Av de som går yrkeshögskoleutbildningar får 90% arbete. Detta är en av faktorerna bakom satsningen på utbildningsformen. Av de totalt 1 105 inkomna ansökningarna om att bedriva YH-utbildning har myndigheten beviljat 496. Det innebär en beviljandegrad på 45%, den högsta någonsin.