Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommundirektör Bengt Friberg

KS har utsett Bengt Friberg som kommundirektör

Kommunstyrelsen utsåg under tisdagens sammanträde Bengt Friberg som kommundirektör.

Enligt den nya kommunallagen ska varje kommun ha en kommundirektör som är den ledande tjänstepersonen i kommunen, leder och samordnar den kommunala verksamheten och är chef för kommunledningsförvaltningen.

Kommunstyrelsen fastställde också en instruktion om kommundirektörens ansvar och uppgifter.