Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Marie Palmgren föreslås bli ny chef för social- och omsorgsförvaltningen

 

Den grupp bestående av tjänstemän och politiker som hållit i rekryteringen av chef för social- och omsorgsförvaltningen har beslutat att föreslå Marie Palmgren som ny förvaltningschef.

- Det var nio personer som sökte tjänsten och i slutändan stod valet mellan två mycket kompetenta kandidater, säger nämndens ordf Henrik Persson.

En av dem är Renee Holmberg, som för närvarande är tillförordnad förvaltningschef.

- Att valet slutligen blev Marie Palmgren beror bland annat på att hon har betydligt längre erfarenhet med tio år som förvaltningschef i Enköpings kommun, säger kommundirektör Bengt Friberg. Men jag vill poängtera att Renee har gjort ett mycket bra jobb och jag vill väldigt gärna att hon väljer att vara kvar i kommunen.

Det slutliga beslutet tas av kommunstyrelsen 12 mars.