Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förbättrade rutiner ska förhindra fakturafel

Tekniska nämnden beslutade i dag att be kommunens revisorer att titta på rutinerna kring upphandling och fakturahantering inom VA-enheten.

Anledningen är ett antal felaktiga faktureringar som gjordes i samband med att man bytte entreprenör. Bland annat har leverantören skickat samma faktura två gånger och det har varit otydligheter kring körsedlar.

- Jag har i det här skedet inte sett något som tyder på oegentligheter och vi har haft en bra dialog med leverantören som genast korrigerat felaktigheterna, säger tekniska nämndens ordförande Annika Huber. Men vi tar det här på stort allvar och kommer att noga undersöka vad som hänt. Och framför allt titta på hur fel ska undvikas i framtiden.

Tekniska förvaltningen har redan börjat arbetet med arr förbättra sina interna rutiner med anledning av det inträffade.

- Vi har en omfattande fakturagranskning men under den här perioden har vi legat efter på grund av personalbrist, säger Annika Huber. Vi ser det här som ett bra tillfälle att förbättra vårt arbetssätt.