Har du lämnat synpunkter till social- och omsorgsförvaltningen?

På grund av ett tekniskt fel finns det risk att synpunkter och klagomål som lämnats via hudiksvall.se till social – och omsorgsförvaltningen inte kommit fram. Därför ber vi dig som lämnat synpunkter och klagomål under de senaste två veckorna att göra det igen.