Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Dekorationsbild.

Nya regler om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter

Från den 1 januari 2019 har vissa sanktionsavgifter införts för livsmedelsverksamheter. Reglerna innebär att du som startar eller övertar en livsmedelsverksamhet kan få betala en sanktionsavgift på upp till 75 000 kr om du inte gör en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Även fängelsestraff utdelas som påföljd för vissa brott.

När ska jag göra en anmälan?

Om du ska:

  • starta en ny livsmedelsverksamhet
  • ta över en befintlig livsmedelsverksamhet
  • flytta till andra lokaler, så att verksamheten får ny adress

är du skyldig att göra en anmälan om registrering till ansvarig kontrollmyndighet. I Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner är det Norrhälsinge miljökontor. Anmälan ska göras minst två veckor innan du startar eller övertar verksamheten.

Läs mer om de nya reglerna