Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Granskning av Läroverket visar en skola med hög kvalitet

När Läroverkets kvalitet granskades i maj uppnådde skolan hela 100 poäng av 126 möjliga och uppnådde därmed en certifiering med råge. De höga poängen visar en skola som präglas av trygghet, trivsel och engagerade medarbetare.

Det var genom Q-Steps kvalitetssäkringssystem Qualis som en extern granskning av skolan genomfördes. Läroverket, som började arbeta med Qualis 2016, granskades för första gången.

– Läroverket har genomgående hög kvalitet och når högsta eller näst högsta steget på en sjugradig skala inom sex av elva kvalitetsområden. 100 poäng är högt för att vara första gången skolan granskas, säger Sören Levén, ordförande och områdesansvarig för skola, kulturskola och fritidsgård på Q-steps.

Engagerade lärare och motiverade elever

I granskningsrapporten lyfts bland annat Läroverkets goda lärmiljö med kunniga och engagerade lärare, men även skolans motiverade elever som når goda kunskapsresultat.

– Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete med de förbättringsinsatser vi identifierat. Våra elever har också genom elevråd, arbetsgrupper och enkäter givit oss feedback på att vi arbetat med rätt saker för att utveckla och förbättra, säger Mona Franzén-Lundin, biträdande rektor på Läroverket.

Kvalitetsarbete tar tid

Skolan har byggt upp ett väl fungerande kvalitetssystem som genomsyrar all verksamhet och rapporten visar att skolan bedriver ett genomtänkt och kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete. Granskarna lyfter också att Läroverket är en framgångsrik skola som snabbt kommer att utvecklas vidare.

– Vi är mycket glada och stolta över den arbetsprocess och det kvalitetsarbete med utveckling och förbättring som vi åstadkommit på Läroverket. Vi har alla varit överens om att hålla i och hålla ut eftersom förändringsarbete tar tid. I rapporten ser vi också nu några utvecklingsområden som vi kan ta avstamp i till hösten, säger Mona.

Om Qualis

Qualis är ett kvalitetssäkringssystem som ger en samlad kvalitetsbedömning av verksamheten utifrån flera perspektiv. Certifieringen fungerar som ett stöd i det löpande arbetet med att systematiskt förbättra kvaliteten på skolan. Qualis ger dels en samlad bild av de styrkor som finns inom skolan men också en bild av de förbättringsområden som skolan kan arbeta vidare med.

8 av Hudiksvalls kommuns skolor är idag certifierade. Tanken är att fler av våra skolor ska kvalitetscertifieras enligt Qualis framöver och fler granskningar är planerade.