Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Person får hjälp av personal upp ur sin säng.

Samverkan för att öka patientsäkerheten och kvaliteten inom rehabiliteringsområdet

Hudiksvall, Ljusdal och Nordanstigs kommun beslutade innan årsskiftet att tillsammans, från 1 januari 2019, anställa en medicinskt ansvarig för rehabilitering. Den nya funktionen ska vara ett stöd till arbetsterapeuter och fysioterapeuter i de tre kommunerna och målet är att öka patientsäkerheten och kvaliteten inom rehabiliteringsområdet.

- Vår gemensamma medicinskt ansvariga för rehabilitering ska bland annat jobba för att lagar, förordningar och föreskrifter följs, säger Inger Myrsten som är verksamhetschef inom äldreomsorgen i Hudiksvalls kommun. Mycket handlar också om att se till att det finns rutiner inom olika områden, till exempel dokumentation, rutin för vårdkedja, rutiner för säker användning och hantering av medicinsktekniska produkter och hjälpmedel.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering har också i uppdrag att hantera och rapportera avvikelser inom området och fungera som sakkunnig i kommunerna kring frågor som handlar om rehabilitering.

Hälso- och sjukvården, där rehabilitering ingår, ökar inom kommunerna, vilket lett till att behovet av medicinskt ansvarig för rehabilitering blivit allt tydligare.

- Vi tre kommuner har haft svårt att själva hitta lösningar för MAR-uppdraget, därför känns det bra att vi kan samverka på det här sättet, säger Inger Myrsten.