Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Unik doldis uppmärksammades nationellt

Alldeles unik i sitt slag men något av en doldis på hemmaplan. Så kan man kanske beskriva Svågadalsnämnden, som i vår har uppmärksammats på två nationella konferenser.

Svågadalsnämndens ordförande Ann-Marie Rosvall var inbjuden att prata på slutkonferensen i ett projekt finansierat att Tillväxtverket och Jordbruksverket, där bland annat Region Skåne deltagit.

- Syfte för projektet har varit att hitta ett arbetssätt mellan regionala och kommunala aktörer kring landsbygdsutveckling och lokal service. Så det är jättekul att vi valdes ut som ett gott exempel, säger Ann-Marie Rosvall.

Platschef Fredrik Röjd var inbjuden som talare vid ett seminarium om Lokal demokrati som Hela Sverige ska leva anordnade i Göteborg. Han fick bland annat frågan om hur Svågadalsnämnden får verksamheten att fungera.

- Samarbete är nyckelordet till att vi kan ha så mycket service kvar i Svågadalen, säger Fredrik Röjd. Föreningslivet och engagerade tjänstemän gör att de kan hitta vägar framåt och nya lösningar. Vi har till exempel tillsammans ordnat laddstolpe för elbilar, mack och närtrafik.

Unik personvald nämnd

I Svågadalen i nordvästra hörnet av Huidiksvalls kommun pågår en spännande glesbygdssatsning; Hudiksvalls Kommun har gett Svågadalens invånare ett särskilt förtroende genom att inrätta en unik personvald nämnd. Den så kallade Svågadalsnämnden är en demokratisk församling där medlemmarna saknar partitpolitisk tillhörighet och har i uppdrag att förvalta förskola, skola, äldreomsorg samt kultur och fritid inom Svågadalen. Dessutom har Svågadalsnämnden ansvar för den lokala landsbygdsutvecklingen.