Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Östra skolans årskurs nio fick besök från Indien

Idag har Östra skolan haft besök av Angel Miriam från Indien. Alla elever i årskurs nio fick lyssna när Angel Miriam berättade om flickors situation i Indien och hur hon själv växt upp i en familj som öppnat upp sitt hem och hjälpt 30 flickor som av olika anledningar blivit föräldralösa.

– Vi ville att eleverna skulle få en bild av hur det kan se ut i andra kulturer och i det här fallet handlar det också om jämnåriga till dem själva, säger Ylva Timan Olofsson, lärare på Östra skolan.

Angel Miriam berättade bland annat om unga flickors öden, men också hur många av flickorna, tack vare den hjälp de fått, idag har klarat skolan och studerat vidare.