Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Mats Djurberg, generalsekreterare för Unesco

Diskussion kring klimat och skogsbränder

Idag besökte UNESCOs generalsekreterare Mats Djurberg Norrhälsinge Räddningstjänst för att föra samtal om erfarenheter efter förra årets stora skogsbränder.

- Vi har gjort mycket sedan torkan 2018. Dels kring samarbetsinsatser. Funktionen som heter räddningschef i beredskap har tagit form, säger Mats Åberg, räddningschef vid Norrhälsinge Räddningstjänst.

Utställning om skogsbränderna på Hudiksvalls museum

Med anledning av den aktuella utsällningen Det brinner! som nu finns på Hälsinglands museum bjöds Mats Djurberg in till Hudiksvall bland annat för diskussion kring klimat och skogsbränder. Besöket på Räddningstjänsten var en av dagens punkter på agendan.

Vad är UNESCO?

Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.