Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Kommunens kostnader måste minska för att möta framtidens utmaningar

- Vi ser en rejäl försämring av det ekonomiska läget, nu och rätt många åt framåt, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. Intäkter och utgifter går inte ihop och om ingenting görs kommer kommunen att gå med ett stort ekonomiskt underskott.

Redan i våras fattade kommunstyrelsen beslut om att kommunens utgifter behöver minskas med 70 miljoner kronor fram till nästa sommar. Anledningen är att andelen personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som vi får en allt äldre befolkning. Det innebär att kommunen får mindre pengar i budgeten samtidigt som behovet av till exempel vård och omsorg ökar. Pengarna räcker helt enkelt inte till - en utmaning vi delar med många andra kommuner.

Kommunens verksamheter är personalintensiva och merparten av budgeten, 80 procent, går till personalkostnader.

- Vi måste minska kommunens kostnader och det kommer att kännas även om målet är att det ska drabba dem vi är till för så lite som möjligt, säger Mikael Löthstam. Men gör vi ingenting nu blir det ännu svårare att möta framtidens utmaningar.

Uthållighet och mod att tänka nytt

De här utmaningarna är Hudiksvall inte ensam om. Mikael Löthstams kollegor runt om i landet brottas med samma frågor. Att bara höja skatten så mycket som behövs bedöms inte som rimligt. Att skapa en ekonomisk hållbarhet på lång sikt kräver både uthållighet och målmedvetenhet. Men även modet att tänka nytt.

- Ska kommunen klara sitt uppdrag och kunna erbjuda välfärdstjänster framöver behöver vi hitta nya smarta sätt att jobba på, en rimligare ambitionsnivå i vissa fall och kanske också sluta med vissa saker. Men staten behöver också ta sitt ansvar och öka stadsbidragen till kommunsektorn.

Tuffa besparingar väntar alltså, samtidigt som visionen är att Hudiksvalls ska bli Sveriges bästa kommun med 50 000 invånare. Hur går det ihop?

- När vi har tuffa tider är det viktigt att ha något att sikta emot. Vi har mycket att vara stolta över och det vill bibehålla och utveckla även framåt, säger Mikael Löthstam. Och agerar vi nu i stället för att skjuta problemen framför oss är vi bättre rustade att möta framtidens utmaningar. Vi kan inte leva över våra tillgångar, men vi måste också våga satsa! Det gäller att kunna kunna bromsa och gasa samtidigt.