,

Krisledningsnämnden inkallad

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam har beslutat att på måndag sammankalla krisledningsnämnden, med anledning av corona-pandemin.
- Anledningen är att vi genom krisledningsnämnden får möjlighet att fatta snabbare beslut, samordna kommunens verksamheter och prioritera resurser i ett läge där det kan uppstå brist, säger Mikael Löthstam.

Krisledningsnämndens roll är att fatta beslut av övergripande och strategisk karaktär. Däremot övertar krisledningsnämnden inte myndighetsutövning från övriga nämnder. Krisledningsnämnden kommer att vara i funktion tills vi återgår till ett någorlunda normalt läge.