Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fler sätt att handla dagligvaror på

I dessa tider kan det vara knepigt att uträtta alla ärenden som man brukar. Även att handla mat kan behöva ordnas på alternativa sätt. I Hudiksvalls kommun finns möjlighet till hemsändning.

Hemsändning är en tjänst som innebär att vissa butiker på landsbygden i Hudiksvalls kommun tar emot beställningar av dagligvaror och erbjuder hemkörning. Det är kommunens olika serviceounkter som erbjuder denna möjlighet. För att minska risken för smittspridning och underlätta för riskgrupper som behöver begränsa sina sociala kontakter har den avståndsgräns som gäller i vanliga fall tagits bort. Du behöver alltså inte bo längre bort än 2 km för att kunna nyttja den här tjänsten under tiden när pandemin pågår.

Vilka servicepunkter erbjuder denna tjänst?

  • Servicepunkt Ängebo
  • Servicepunkt Stamnäs
  • Servicepunkt Enånger
  • Servicepunkt Friggesund
  • Servicepunkt Näsviken

Du som är skriven i kommunen, betalar skatt eller äger fastighet i här kan använda denna tjänst. 

Flera butiker i Hudiksvall med omnejd erbjuder ytterligare sätt att handla, till exempel särskilda tider för riskgrupper eller möjlighet att handla online. Kolla med din butik!