Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Hemkarantän övergår till distansundervisning för eleverna på Bromangymnasiet

Alla som besökt Bromangymnasiet 9-12 mars har suttit i hemkarantän sedan 16 mars. Anledningen till att smittskyttsläkaren fattade beslut om hemkarantän är att en person som vistats på skolan under den perioden visat sig ha sjukdomen covid-19.

Tisdag 31 mars övergår hemkarantän till distansundervisning för Bromangymnasiets elever, med några undantag som beslutas av ansvarig skolledare. Information om du som enskild elev berörs kommuniceras via din lärare.

  • Eleverna på gymnasiesärskolan kommer att ha undervisning på plats på Bromangymnasiet, mer information kommer direkt från din rektor.
  • Planering fortgår inför möjligheten att i begränsad form undervisa i delar av de praktiska ämnena för elever inom Bygg, Fordon, Industri, El och VF-programmen i skolans lokaler. Mer information får du via din lärare när allt är klart.
  • Arbetsplatsförlagt lärande, APL, fortsätter som planerat under förutsättning att mottagande företag eller organisation anser det vara möjligt.
  • Skolan ser också över möjligheterna till extra anpassningar för enskilda elever, hur det kommer att genomföras kommuniceras med berörda elever.
  • Planering pågår för att elever ska kunna genomföra vissa begränsade examinationer på skolan, i första hand gäller detta elever i årskurs tre.

Varför distansundervisning?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor att bedriva undervisning på distans i stället för i skolans lokaler. Syftet är att bromsa takten i spridningen av coronaviruset i samhället. På så sätt vill man skydda den mest sårbara gruppen, 70 år och äldre, från att smittas. Om vi inte bromsar smittspridningen riskerar sjukvården att bli så belastad att man inte klarar av att hantera situationen.

Hur kan jag bidra till att bromsa smittspridningen?

För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset är det viktigt att vi tillsammans hjälps åt:

Läs mer om coronaviruset