Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Covid 19 på vård- och omsorgsboenden.

Covid 19 på vård- och omsorgsboenden

Det finns nu bekräftade fall av covid 19 på två av kommunens 13 vård- och omsorgsboenden för äldre.

- Med hänsyn till patientsekretessen kommer vi inte att säga vilket boende det gäller, säger kommundirektör Bengt Friberg. Berörda får information direkt av ansvarig läkare. I övrigt hänvisar vi till Smittskyddet inom Region Gävleborg.

Hur smittan har kommit in på boendet går inte att säga eftersom coronasmittan nu finns i hela samhället.

- Vi har liksom alla andra just nu fullt fokus på att skydda våra äldre, säger Bengt Friberg. Vi har nära kontakt med smittskyddet och arbetar utifrån deras direktiv när det gäller vård, behandling och skyddsutrustning.

För att bromsa smittspridningen är det stort fokus på de basala hygienrutinerna. Alla boende som har någon typ av symptom isoleras, med särskilt avdelad personal. Det är också inflyttningstopp till våra vård- och omsorgsboenden.