Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stort fokus på att minska smittspridningen i äldreomsorgen

I den pågående pandemin är det stort fokus på att skydda våra äldre, eftersom ålder är den enskilt största riskfaktorn.

- Att följa basala hygienrutiner är en viktig åtgärd för att minska smittspridningen liksom rekommendationerna från det regionala smittskyddet och Folkhälsomyndigheten, säger Inger Myrsten som biträdande förvaltningschef för social- och omsorgsförvaltningen.

Alla brukare med symptom isoleras i sin bostad och vårdas av särskilt avdelad personal. Det gäller även i hemtjänsten där det nu finns så kallade kohortbilar, med personal som bara åker till personer med symptom.

All personal i äldreomsorgen genomgår Socialstyrelsens webbutbildning. För att trygga tillgången på skyddsutrustning, som används av personal som vårdar personer med symptom eller konstaterad smitta, finns en utsedd samordnare.

- Folkhälsomyndigheten är väldigt tydliga med att alla som har minsta symptom ska stanna hemma och det är särskilt viktigt i äldreomsorgen, säger Inger Myrsten. Eftersom det kan innebära att många är borta från arbetet jobbar vi hårt för att säkra bemanningen.

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden

Sedan flera veckor är det besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboende för äldre.

- Det är en viktig åtgärd för att förhindra att smittspridning, men jag förstår att det är tufft för både boende och närstående, säger Inger Myrsten. Om någon är väldigt svårt sjuk kan vi göra avsteg från besöksförbudet, men även då med restriktioner så att det ska bli så säkert som möjligt. Vi har också i princip stopp för inflyttning till våra boenden.

Något som är en stor fråga såväl i Hudiksvalls kommun som i hela landet och världen just nu är skyddsutrustning.

- För att trygga tillgången på skyddsutrustning finns en utsedd samordnare, säger Inger Myrsten. Tillgången på den skyddsutrustning som vi ska använda när vi misstänker eller har konstaterat att en brukare inom äldreomsorgen har covid -19 är ganska god och vi jobbar hela tiden på att fylla på förråden.