Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Såhär tycker unga om sin livssituation i kommunen

Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs var tredje år och är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt. Frågorna i enkäten ger svar på hur unga ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid, och hur de ser på sin egen framtid.

Under hösten 2019 genomfördes Lupp i Hudiksvalls Kommun och de andra kommunerna i Gävleborgs län. 9 av 10 ungdomar i Hudiksvall är nöjda med sina liv i sin helhet, ett resultat som bådar gott för framtiden.

- När vi jobbar med att utveckla och förbättra ungas livssituation i kommunen är det viktigt att vi grundar det arbetet på rätt kunskap. LUPP är ett superbra verktyg som gör det möjligt att öka ungas inflytande i Hudiksvall nu och i framtiden. Vi kan se att det finns en högre tendens hos årskurs 2 på gymnasiet än bland årskurs 8 i grundskolan att vilja flytta från kommunen. Vi som politiker har ett ansvar att se till att göra vår kommun attraktiv att vilja stanna kvar och bo i och vi måste även se till att intressanta arbetstillfällen finns i kommunen, säger Jonas Holm, kommunalråd i Hudiksvalls kommun.

Vad visar resultatet från undersökningen 2019?

Hur nöjd är du med ditt liv som helhet

(Andelen mycket nöjd eller ganska nöjd) – I årskurs 8 svarade 89 % av flickorna som svarat, 93 % av pojkarna att de är nöjda med sitt liv som helhet. På gymnasiet årskurs 2 svarade 87 % av flickorna som svarat att de är nöjda, 87 % av pojkarna, att de är nöjda med sitt liv som helhet.

Hur nöjd är du med din skola

(Andelen som svarat mycket nöjd eller ganska nöjd) - I årskurs 8 svarade 82 % av flickorna som svarat, 82 % av pojkarna att de är nöjda med sin skola. På gymnasiet årskurs 2 svarade 87 % av flickorna som svarat att de är nöjda, 83 % av pojkarna, att de är nöjda med sin skola.

Hur stort eller litet förtroende har du för vuxna i allmänhet?

(Andelen som svarat mycket stort eller ganska stort) - I årskurs 8 svarade 72 % av flickorna som svarat, 80 % av pojkarna att de mycket stort eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet. På gymnasiet årskurs 2 svarade 79 % av flickorna som svarat, 77 % av pojkarna, att de mycket stort eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet.

Tror du att du kommer att flytta ifrån kommunen där du bor?

(Andel ja) - I årskurs 8 svarade 38 % av flickorna som svarat, 37 % av pojkarna att de tror att de kommer flytta ifrån kommunen. På gymnasiet årskurs 2 svarade 77 % av flickorna som svarat, 60 % av pojkarna, att de tror att de kommer flytta ifrån kommunen.

Hur ofta känner du dig trygg i stan eller i centrum?

(Andelen som svarat alltid eller oftast) - I årskurs 8 svarade 81 % av flickorna som svarat, 89 % av pojkarna att de alltid eller oftast känner sig trygga i stan eller centrum. På gymnasiet årskurs 2 svarade 83 % av flickorna som svarat, 90 % av pojkarna, att de alltid eller oftast känner sig trygga i stan eller centrum.

Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?

(Andel ja) - I årskurs 8 svarade 41 % av flickorna som svarat, 32 % av pojkarna att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen. På gymnasiet årskurs 2 svarade 51 % av flickorna som svarat, 48 % av pojkarna, att de vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen.

Hur ofta har du haft besvär med stress de senaste sex månaderna

(Andelen flera gånger i veckan eller varje dag) - I årskurs 8 svarade 48 % av flickorna som svarat, 22 % av pojkarna att de haft besvär av stress flera gånger i veckan eller varje dag de senaste sex månaderna. På gymnasiet årskurs 2 svarade 62 % av flickorna som svarat, 27 % av pojkarna, att de haft besvär av stress flera gånger i veckan eller varje dag de senaste sex månaderna.

Hur ser du på framtiden?

(Andel mycket positivt och ganska positivt) - I årskurs 8 svarade 90 % av flickorna som svarat, 91 % av pojkarna att de ser positivt eller ganska positivt på framtiden. På gymnasiet årskurs 2 svarade 95 % av flickorna som svarat, 91 % av pojkarna, att de ser positivt eller ganska positivt på framtiden.

Läs mer om resultaten

Läs mer om Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)