Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Inget eldningsförbud.

Inget eldningsförbud – fortsatt torrt i markerna

Norrhälsinge räddningstjänst uppmanar till stor försiktighet vid eldning utomhus.

Den senaste tiden har länets räddningstjänster och Länsstyrelsen Gävleborg övervägt eldningsförbud för hela länet. En ny prognos från SMHI visar regn under onsdagen, vilket för tillfället gör att det inte är aktuellt med ett förbud.

Det är dock mycket torrt i markerna och risken för bränder är stor även om regnskurar väntas. Var därför mycket försiktig med eld utomhus!

Så här eldar du säkert:

  • Bevakq elden tills den har brunnit ut eller släckts helt.
  • Eldning sker på eget ansvar
  • Det ska finnas släckmaterial nära till hands, till exempel vattenkannor, hinkar eller slang på eldningsplatsen.
  • Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.
  • Se till att inget brinner eller riskerar att sprida sig efter att ni lämnat platsen.