Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Bild på eld

Eldningsförbudet upphör

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Gävleborgs län. Förbudet upphör att gälla från och med tisdag den 30 juni klockan 12.00. Allmänheten uppmanas fortfarande till att vidta försiktighet vid eldning.

Fire ban in Gävleborgs County expires at 12:00 June 30.

Gävleborgs län har de senaste dagarna fått regn och svalare temperaturer och brandrisken har därmed minskat. Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Det är fortfarande torrt i markerna på vissa håll i länet och eventuell eldning ska ske på ett säkert sätt. Det är viktigt att vara mycket försiktig och ha tillgång till vatten att släcka med. All eldning sker på eget ansvar.

Du kan minska risken för brand genom att:

  • aldrig slänga glödande cigarettfimpar på marken.
  • använda en fast eldstad, gasolgrill eller trädgårdsgrill på ben om du tänker grilla eller elda. Var mycket försiktig med engångsgrillar.
  • använda appen Brandrisk Ute eller ta del av brandriskprognoserna från SMHI för att hålla koll på brandrisken i skog och mark.
  • larma 112 direkt om du upptäcker en brand i skog och mark, och meddela position för branden.

Fire ban in Gävleborg County expires June 30

The decision to cancel the fire ban is based on SMHI:s forecast of the weather and in consultation with the local rescue services.

However, the County Administration Board and local fire services encourage continued caution when barbecuing, lighting bonfires and other types of burning outside.

You can reduce the risk of starting a fire:

  • never throw lit cigarette ends on the ground.
  • if you are planning to build a fire or barbeque, use a solid hearth, gas-fueled barbeque or outdoor barbeque with legs.
  • be very careful when you use disposable barbeques. Make sure that you are always able to put out the fire with water.
  • use the app Brandrisk Ute (Fire hazard outdoors) or check the risk of fire prognosis from SMHI in order to keep yourself up to date on the risk of fire in forests and other outdoor areas.
  • if you discover a fire in an outdoor area, please notify 112 as soon as possible and inform them of where the fire is located.