Cyklar.

Vad tycker du om Hudiksvall som cykelkommun?

Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter av Hudiksvalls kommun som cykelkommun. Bidra genom att fylla i enkäten.

Uppföljning av enkäten

Kommunens viljeinriktning gällande cykling

Läs mer om kommunens viljeinriktning gällande cykling i den cykelpolicy som antogs 2016.

Vad är genomfört sedan förra enkäten?

Hösten 2018 restaurerades ca 4 km gång- och cykelvägar(gc-vägar) med avseende på bärighetsförstärkning och nytt slitlager asfalt i Hudiksvall och Delsbo. Då byggdes även nya gc-vägar totalt ca. 1,2 km gcväg. I Hudiksvall; Jakobsbergsvägen, Hamngatan-Köpmanberget-Sjötullsgatan, och efter Forsavägen I Sörforsa

Under 2019 restaurerades ca 1,9 km gc-vägar i Hudiksvall. Då byggdes även ca 0,9 km nya gc-vägar, i Hudiksvall intill Bankgränd och färdigställande i Djupestrand, Kastellvägen, samt längs Centralgatan i Iggesund.

Tack för att du delger oss dina erfarenheter av cykling i Hudiksvall.