Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Cyklar.

Vad tycker du om Hudiksvall som cykelkommun?

Vi vill gärna ta del av dina erfarenheter av Hudiksvalls kommun som cykelkommun. Bidra genom att fylla i enkäten.

Uppföljning av enkäten

Kommunens viljeinriktning gällande cykling

Läs mer om kommunens viljeinriktning gällande cykling i den cykelpolicy som antogs 2016.

Vad är genomfört sedan förra enkäten?

Hösten 2018 restaurerades ca 4 km gång- och cykelvägar(gc-vägar) med avseende på bärighetsförstärkning och nytt slitlager asfalt i Hudiksvall och Delsbo. Då byggdes även nya gc-vägar totalt ca. 1,2 km gcväg. I Hudiksvall; Jakobsbergsvägen, Hamngatan-Köpmanberget-Sjötullsgatan, och efter Forsavägen I Sörforsa

Under 2019 restaurerades ca 1,9 km gc-vägar i Hudiksvall. Då byggdes även ca 0,9 km nya gc-vägar, i Hudiksvall intill Bankgränd och färdigställande i Djupestrand, Kastellvägen, samt längs Centralgatan i Iggesund.

Tack för att du delger oss dina erfarenheter av cykling i Hudiksvall.