Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Utveckling av Återbruksbyrån på Mulle Meck.

Utveckling av Återbruksbyrån som en del i kommunens hållbarhetsarbete

Det pågår stora och snabba förändringar globalt och lokalt i samhället och miljön. Till exempel ser vi i vår kommun omotiverade skillnader mellan olika grupper i befolkningen gällande hälsa och utvecklingsmöjligheter, stora halter av dioxin i fisken och ett för stort koldioxidutsläpp. Vi behöver tillsammans lösa problemen och förebygga att nya kommer till.

Arbete med inriktning på hållbarhet har bedrivits i kommunen under lång tid. Hudiksvalls kommun har flera goda exempel på hur vi arbetar med hållbarhet. Här har vi samlat några. Ett av de senaste exemplen är arbetet med Återbruksbyrån på Mulle Meck. Det en byrå där besökare ska lägga återbruk, och skapa ett lärande kring återbruk hos våra besökare.

- När vi gjorde vår arbetsplan så funderade vi utifrån kommunens övergripande mål om attraktiv och hållbar livsmiljö där vi ska bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Vad ska vi göra här? Hur kan vi ta nästa steg? Vi gör ganska mycket redan men vi ville ta ett steg i alla tre inriktningarna? Vi ville minska avfallet, sortera rätt och använda materialen igen. Samtidigt vill vi lära besökare om sortering och återbruk så vi kompletterade byrån med en pedagogisk affisch, säger Åsa Forsman som är enhetschef.

Återvinningsbyrån används mer och bättre bara genom att personalen har ökat sin kunskap och sprider det. Men det svåra är att få besökarna att förstå hur de ska göra och även göra det.

- Nästa steg i processen är vad gör vi med det vi har sorterat? Vem tar hand om det och hämtar det? Frågan håller på att diskuteras och är en stor logistik fråga, säger, Åsa Forsman.