Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stövlar och skor på hyllor

Vanlig höstförkylning eller covid 19?

Hösten är här och ett resultat av att barn och unga samlas igen efter sommarlovet brukar vara allehanda förkylningar. I år är inget undantag, men hur skiljer man på vanlig höstförkylning och covid 19?

Huvudregeln att alltid att vara uppmärksam på symptom som hosta och snuva och stanna hemma när man är sjuk. Nu rekommenderar Folkhälsomyndigheten att även barn och unga ska testas.

Varför testas barn och unga?

Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har barn och unga rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de med ett negativt provsvar att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom.

Får mitt barn ta prov?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har coronaliknande symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

När det gäller de yngsta barnen, det vill säga barn i förskolan, rekommenderas att i första hand stanna hemma när de är sjuka, utan provtagning. Kontakta din hälsocentral eller ring 1177 om du är osäker på om barnet ska lämna prov. Barn under 1 år provtas inte.

Barn får sällan någon allvarlig form av coronainfektion, men det har förekommit.

Om barnet är allmänpåverkat kan det även vara av andra orsaker. Kontakta din hälsocentral eller ring 1177 för sjukvårdsrådgivning.

Hur går testet till?

Som förälder kan du hjälpa barn med provtagningen. Följ instruktionerna noggrant så att provsvaret blir tillförlitligt.

När kan mitt barn gå tillbaka till skolan eller förskolan?

Om inget prov tagits rekommenderar Folkhälsomyndigheten att barn och unga stannar hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Om barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, när det har gått sju dagar efter insjuknandet kan hen gå tillbaka till förskola eller skola även om inget prov tagits.

Har barnet symptom men testat covid 19 negativt så kan hen gå tillbaka till skolan eller förskolan om man skulle gjort det i vanliga fall, alltså innan pandemin.