Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Samverkan i fokus under förberedelserna inför Iggesunds bruks årliga underhållsstopp

Som två av de största arbetsgivarna i kommunen tar både Hudiksvalls kommun och Iggesund Paperboard coronapandemin och risken för smittspridning på största allvar. Inför Iggesunds Bruks stora underhållsstopp vecka 45, med drygt 400 entreprenörer på plats, träffades parterna för att diskutera vilka förebyggande åtgärder som vidtagits och hur kommunen kan komma att påverkas.

– Om vi som stor arbetsgivare skulle få en smittspridning på arbetsplatsen skulle det påverka hela kommunen; dels i form av att våra medarbetare eller entreprenörer sprider smittan vidare till andra personer, dels i form av att det skulle slå mot hela samhället om vi blir tvungna att stoppa vår produktion, säger Johan Nellbeck, VD Iggesund Paperboard. För oss är det självklart att ta ett samhällsansvar. Vi måste alla hjälpas åt att hålla smittan under kontroll för att skydda våra invånare, vår kommun och vårt näringsliv, menar Johan.

Mikael Löthstam, krisledningsnämndens ordförande i Hudiksvalls kommun, tycker att samverkan med näringslivet varit en nyckelfaktor genom hela pandemin.

– Hudiksvalls kommun och Iggesund Paperboard har ända sedan i våras haft en bra dialog om hur vi kan samverka för att jobba förebyggande mot smittspridning. Vi har samlat på oss mycket kunskap och erfarenhet som vi ska utnyttja på alla sätt, säger Mikael Löthstam.

460 entreprenörer från ett 50-tal företag

Iggesunds Bruk har årliga underhållsstopp, och i år sker ett ”mellanstort” stopp vilket innebär att ca 460 entreprenörer, från ett 50-tal företag kommer att arbeta intensivt på bruket under en hel vecka. Kommunens säkerhetssamordnare och kommunikationschef besökte Iggesunds bruk för att ta del av vilka förberedelser som gjorts samt för att förstå hur kommunen kan komma att påverkas av ett så stort arrangemang som ett underhållsstopp innebär. Till exempel när det gäller boende så kommer många entreprenörer att bo på hotell och vandrarhem i Hudiksvall samt på Ankarmons camping.

Lars-Erik Klas, Underhållschef på Iggesunds Bruk, och Anna Lundh som är ansvarig för koordinering av allt som händer kring stoppet beskrev planeringen och berättade att Iggesunds Bruk har fått beröm från entreprenörerna för sina förberedelser och den tidiga dialog som de initierat inför stoppet.

– Vi har haft dialogmöten med 30 av de största företagen om våra och deras beredskapsplaner samt specifika krav från entreprenörerna för att kunna planera på bästa sätt, säger Anna. Vi har lärt oss mycket under hela våren och har redan implementerat rutiner för minskad smittspridning, men allt sker ju i så mycket större skala vid en sådan här insats, säger hon.

Minutiös planering och riskminimering

Strategin bygger främst på att minska risken att få in smitta på fabriksområdet genom strikta inpasseringsrutiner samt att skapa förutsättningar för att hålla avstånd.

– Vi har planerat för att kunna hålla avstånd mellan entreprenörer och intern personal samt mellan entreprenörer från olika företag, berättar Anna. Några exempel på åtgärder är tydliga informationsdekaler, inspektionsrundor, strategisk utplacering av manskapsbodar, där stora entreprenörsfirmor får egna platser, samt satellitutlämning av matlådor.

– Det känns betryggande att Iggesunds Bruk har gjort ett så gediget jobb med planeringen inför detta underhållsstopp, säger Mikael Löthstam. I den här skalan måste ju all planering vara minutiös. Men i de flesta fall behöver inte riskminimering vara så dramatisk. Den största risken på de flesta företag är den sociala aktiviteten i samband med lunch eller fika, oavsett storlek på företag och då gäller de vanliga rekommendationerna; håll avstånd, tvätta händerna ofta och stanna hemma om du är sjuk.