Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Förtydligande kring smittspridningsläget i Delsbo

Smittspridningsläget i Delsbo är mycket allvarligt, inte minst utifrån situationen på Månsbackens vård- och omsorgsboende.

Det är väldigt angeläget att snabbt få så mycket klarhet det bara går i om hur det kunnat bli så här och vad vi kan göra för att det inte ska uppstå igen.

I anslutning till den presskonferens som hölls i Region Gävleborgs regi under torsdagen gjorde smittskyddsläkare Lars Wesslén uttalanden som skapade oro. Han spekulerade i orsaksförhållanden kring smittspridningen på Månsbackens vård- och omsorgsboende i Delsbo.

- Det var olyckligt eftersom vi får till oss mycket rykten och frågor just nu och vi måste kunna möta det med fakta. I det här skedet finns det till exempel ingenting som tyder på att ventilationen har orsakat smittspridningen. Vi kommer nu skyndsamt genomföra en extern utredning för att få fram så mycket kunskap vi kan kring smittspridningen. Vi kommer att vända på varje sten, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Samarbetet med Smittskyddsläkare och Hälso- och sjukvården i länet är gott och vi vill förtydliga att Hudiksvalls kommun följer Folkhälsomyndighetens råd och aktivt jobbar med att minska riskerna för smittspridning och har processer och rutiner för att hantera det.

- Vi har ett nära och gott samarbete med länets kommuner och Hudiksvall är inget undantag. Jag vill poängtera behovet av att det i dessa pressade situationer är viktigt att arbeta tillsammans och inte hänga ut grupper eller aktörer på ett sätt som hämmar det gemensamma målet att minska smittspridningen i länet och i landet, säger regiondirektör Göran Angergård.