Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Frågor och svar om Covid-19 och förskolan

I och med att smittspridningen nu är stor i hela samhället får vi frågor om vad som gäller i förskolan. Här har vi samlat frågor och svar.

Kommer förskolan att stänga?

Alla kommunens förskolor är öppna. I Delsbo har dock krisledningsstaben gått ut med en vädjan att alla som har möjlighet ska ha sina barn hemma.

Det är dels en åtgärd för att begränsa smittspridningen, dels en effekt av att så stor del av personalen på förskolorna i Delsbo är hemma med symptom vilket gör det svårt att klara bemanningen på förskolan. Förskolan kommer att vara öppen i begränsad omfattning för barn vars föräldrar inte kan lösa tillsynen på annat sätt.

För att samhället ska kunna fungera måste barnomsorgen vara i gång så att föräldrar som jobbar till exempel i vård, omsorg och räddningstjänst eller har nyckelpositioner i företag kan jobba. Därför är förskolan i Delsbo öppen för den som verkligen behöver, men med hopslagna avdelningar och många vikarier.

Vad gäller vid hämtning och lämning?

  • Lämna och hämta ditt barn utomhus när det är möjligt.
  • Endast en familj åt gången i hallen om du måste lämna och hämta inomhus.
  • Försök korta ner tiden för lämning och hämtning.
  • Stanna i hallen för att undvika att gå längre in i lokalen än nödvändigt.
  • Tvätta händerna på både barn och vuxna vid lämning och hämtning.

Berör 8-personersregeln förskolan?

Från nationellt håll har man gjort bedömningen att det är väldigt viktigt att förskolor och skolor är igång, både för att barn och elever ska få den utbildning de har rätt till och för att samhället ska fungera genom att föräldrar kan jobba. Därför undantas förskolor och skolor från riktlinjen att bara åtta personer får samlas. När många barn samlas i samma rum är det förstås jättenoga med hygienrutiner och att alla är hemma vid minsta symptom.

Finns det någon med Covid-19 på vår förskola?

Vi informerar inte om det är enskilda barn eller personal som är sjuka, med hänsyn till den personliga integriteten och sekretess. Om det skulle bli ett större utbrott med många inblandade informerar kommunens krisledning berörda. Det viktiga är att alla som har minsta symptom stannar hemma och att alla vuxna testar sig. Om testet är positivt ska man följa de instruktioner man får från sjukvården.

Vad gör ni för att personalen inte ska bli smittade eller sprida smitta?

Vi gör riskbedömningar och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer när det gäller handhygien och avstånd i till exempel personalrum. Alla som har minsta symptom ska stanna hemma, testa sig och följa sjukvårdens instruktioner.

Kan mitt barn gå till förskolan om någon i familjen har bekräftad Covid-19?

Barn som bor med någon som har covid-19 behöver inte stanna hemma om de är symtomfria. Det gäller barn i förskolan, grundskolan och gymnasiesärskolan. Däremot ska de undvika aktiviteter tillsammans med andra på fritiden.

Har du fått andra instruktioner av sjukvården ska du följa dem.

Hur länge ska mitt barn vara hemma sedan hen blivit frisk?

Barn i förskoleålder provtas oftast inte. De ska stanna hemma tills något av följande gäller:

Förlorar vi platsen om mitt barn är hemma längre än 2 månader?

Det är en speciell situation nu och i med pandemin. Därför är 2-månadersregeln borttagen under hösten. Föräldrar kan alltså ha sina barn hemma utan att förlora platsen.