Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Allvarlig händelse på boende utreds

En polisutredning har inletts utifrån en allvarlig händelse på ett av kommunens boenden. Ett antal personer i personalen är nu avstängda under tiden som en arbetsrättslig utredning pågår. En Lex Sarah-utredning och en Lex Maria-utredning har påbörjats.

- Alla som vi har omsorg om ska känna sig trygga hos oss och inte fara illa. Därför tar vi det här på allra största allvar och agerade omgående med bland annat interna utredningar parallellt med polisutredningen. Mer kan jag inte säga innan utredningarna är klara, säger förvaltningschef Marie Eriksson-Palmgren.