Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

.

Gymnastiksalar tillfälliga trygghetsnav

I vanliga fall fungerar våra äldreboenden som trygghetsnav som kan aktiveras när en kris drabbar Hudiksvalls kommun. Nu under pandemin, när vi behöver begränsa tillträdet till äldreboendena är istället gymnastiksalar på vissa skolor utsedda som trygghetsnav.

Trygghetsnaven kan aktiveras vid exempelvis:

 • långvarigt elavbrott
 • värmeavbrott
 • avbrott eller störningar i elektronisk kommunikation
 • dricksvattenavbrott
 • större olyckor eller katastrofer

Trygghetsnav under pandemin:

 • Malsta skolas gymnastiksal
 • Enångers skolas gymnastiksal
 • Njutångers skolas gymnastiksal
 • Iggesunds skolas gymnastiksal
 • Forsa skolas gymnastiksal
 • Näsvikens skolas gymnastiksal
 • Ede skolas gymnastiksal
  Friggesunds skolas gymnastiksal
 • Svågagården

Trygghetsnaven ska vid behov kunna tillhandahålla:

 • Information
 • Kommunikation, till exempel larma polis, räddningstjänst eller ambulans
 • Värme
 • Dricksvatten
 • El (reservkraft är under uppbyggnad)
 • Möjlighet att stanna över natten (inte sängplats, men kanske filt)
 • Enklare förplägnad (exempelvis varm dryck och smörgås)