Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Iggesunds skola utvald att delta i internationellt forskningsprojekt

Hur lär man sig att vara en bra klasskompis? Hur arbetar man i grupp? Hur koncentrerar man sig och är uthållig en längre tid i skolan? Och hur kan lärare stötta eleverna i det?

Det är frågor som Iggesund skola kommer att arbeta med i det internationella forskningsprojektet REFLECT. Tillsammans med tio andra skolor i Sverige har Iggesunds skola blivit utvald att delta i projektet, som innebär att skolledningen, elevhälsan och pedagoger i årskurs 4-6 kommer att vara en del av ett större forskningsarbete under våren 2021.

Vad ska projektet leda till?

Genom projektet får lärare och annan skolpersonal ett lättillgängligt stöd för att arbeta med elevernas sociala och känslomässiga förmågor, men också deras kognitiva förmågor som exempelvis planerings-, uppmärksamhets-, simultan- och successiv förmåga. Målet är också att arbetet ska ha en positiv inverkat på normer, värderingar, trygghet och studiero på skolan.

– Det är roligt att Iggesunds skola har blivit utvald bland många andra skolor. Jag är stolt över att arbeta med en personalgrupp som vill vara en del av en hållbar skola och att de varje dag ger allt för att eleverna ska lyckas. Genom projektet hoppas jag att de kommer att få ytterligare metoder och verktyg för att lyckas med det, säger Tina Fagerström, rektor på Iggesunds skola.

Varför är det här viktigt?

– Det är oerhört viktigt att vi har verktyg för att hjälpa eleverna utveckla sina förmågor. Det gör att eleverna har större möjlighet att lyckas både kunskapsmässigt och socialt. Jag vill att eleverna som går ut nian på Iggesunds skola har verktygen för att kunna styra sitt liv, bli det man vill och bli goda samhällsmedborgare, säger Tina Fagerström.

Vad är REFLECT-projektet?

REFLECT-projektet är ett internationellt forskningsprojekt som i Sverige leds av Petri Partanen. Projektet handlar om socioemotionellt lärande och exekutiva förmågor i skolan och riktar sig till grundskolors elevhälsopersonal och lärare till elever i ålder 8–12 år. Under hösten 2020 bildar deltagande skolor en referensgrupp och under våren 2021 genomförs utbildningen. Universitet, utbildningsverksamheter och skolor i Sverige, Belgien, Storbritannien, Spanien, Grekland och Portugal deltar i projektet.