Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning för alla högstadieelever

Krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam har fattat beslut om att kommunens högstadieskolor inför fjärrundervisning från och med onsdagen den 16 december. Anledningen är den mycket omfattande allmän smittspridningen som bland annat medför att vård och omsorg har svårt att klara sitt uppdrag.

Beslutat gäller för elever i årskurserna 7, 8 och 9. Våra elever i förskoleklass t.o.m. årskurs 6 går i skolan som vanligt.

- Läget är väldigt allvarligt och det är nödvändigt att vi nu gör allt vi kan för att minska fysiska möten, säger Mikael Löthstam. Det är otroligt viktigt att eleverna undviker att träffas utanför skoltid för att inte smittspridningen ska ta ytterligare fart.

Sedan tidigare bedrivs fjärrundervisning för eleverna i årskurs 7-9 på Ede skola och erfarenheten därifrån är att det har fungerat väl.

Den 4 januari kommer krisledningsnämnden ta ställning till om beslutet om fjärrundervisning ska förlängas.