Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Stängning av badhus, idrottshallar och bibliotek

Regeringen meddelade idag att all icke-nödvändig statlig, regional och kommunal verksamhet uppmanas att stänga till den 24 januari.

- Med anledning av det stänger vi nu badhus och idrottshallar från och med kl 8 i morgon lördag, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam. Undantag är yrkesmässig idrottsverksamhet.

Under lördagen kommer Hudiksvalls bibliotek att vara öppet med stora begränsningar men från måndag är alla bibliotek stängda liksom Mulle Meck och Komtek. Från och med måndag är även Kulturskolan stängd.

- Vi har också beslutat att förlänga gymnasieskolans fjärr- och distansundervisning till 24 januari, säger Mikael Löthstam.

Beslutet att stänga biblioteken gäller till 24 januari. Tidigast efter helgerna kan det bli aktuellt att titta på om det skulle kunna gå att öppna upp för vissa digitala tjänster men lokalerna kommer att förbli stänga tills åtminstone 24 januari.