Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

.

Öppning av delar av biblioteksverksamheten

Krisledningsnämnden fattade idag beslut att öppna vissa delar av biblioteksverksamheten.

- Efter rekommendation från Folkhälsomyndigheten beslutade vi före jul i samverkan med länets övriga kommuner att stänga biblioteken till 2021-01-24, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam. Det har visat sig att det inte är förenligt med bibliotekslagen som ålägger kommunerna att erbjuda biblioteksverksamhet på minst ett ställe i varje kommun. Det nya beslutet innebär inte att det går att besöka biblioteket som vanligt, bland annat begränsas antalet besökare och hur lång tid man får vistas i lokalen.

Från 7 januari är följande delar av biblioteksverksamheten tillgängliga:

  • Självservice på Delsbo och Iggesunds filialbibliotek. Har tidigare tillämpats och visat sig fungera bra. Gör det möjligt för låntagarna att tidsmässigt sprida ut sina besök.
  • ”Boken take away”. Låntagaren kan beställa sina önskade lån digitalt eller via telefon. Lånet kan sedan hämtas vid biblioteket vid överenskommen tidpunkt.
  • ”Boken kommer”. Möjlighet att beställa lånet digitalt eller via telefon och få lånet hemtransporterat. Beroende på efterfrågan och tillgänglig transportkapacitet så kan möjligheten behöva begränsas till vissa målgrupper.
  • Biblioteksservicen via disken, digitalt eller via telefon ska vara tillgänglig för frågor, information och rådgivning.
  • Vistelse i huvudbibliotekets lokaler. Huvudbiblioteket lokaler öppnas för max 5 personer åtgången i max 20 minuter