Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Vårterminen inleds med fjärr- och distansundervisning för högstadiet

Krisledningsnämndens ordförande har fattat beslut om fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9 under vårterminens första vecka, 11-17 januari. Beslutet gäller inte grundsärskolan, de eleverna går i skolan som vanligt.

- Utifrån det aktuella läget är det här som en försiktighetsåtgärd för att undvika trängsel i skollokaler, kollektivtrafik och skolskjuts, säger krisledningsnämndens ordförande Mikael Löthstam. Under nästa vecka tar vi ställning till eventuell förlängning av beslutet utifrån hur det ser ut då.

Smittskyddsläkare Shah Jalal anser att det är väl motiverat att införa distansundervisning även på högstadiet utifrån den stora smittspridningen i länet.

- Veckorna före julhelgen hade regionen mycket hög smittspridning, säger Shah Jalal. Helgveckorna är svåra att bedöma då provtagningsmöjligheterna har varit reducerade men vi vet från tidigare år då influensa grasserat att smittspridningen ökar under jul- och nyårshelgerna, då vi ofta umgås med andra än under arbetsveckor.

Även om undervisning på plats i skolan alltid är att föredra är grundskolan väl rustade för att börja vårterminen med distansundervisning för högstadiet.

- Vi har planerat utifrån att det skulle kunna bli ett sånt här beslut och har bland annat kunnat använda oss av erfarenheterna från högstadiet i Delsbo där vi körde fjärrundervisning under höstterminens sista veckor, säger verksamhetschef Ulf Carlsson. En viktig del i planeringen är att hitta lösningar för de elever som behöver anpassningar, en möjlighet är till exempel att vissa elever får sin undervisning i skolans lokaler som vanligt.