Eleverna fick tycka till om Iggesunds skolas belysning

Hur viktig är belysningen i en inlärningsmiljö? Kan ljusdesign stödja lärande, kreativitet och välbefinnande för eleverna i en skola? Det är några av de frågor som lyfts i samband med Iggesunds skolas om- och nybyggnation.

Tillsammans med Sweco, Högskolan i Gävle och Kungliga tekniska högskolan (KTH) deltar Iggesunds skola i projektet A learning-environment testbed to evaluate benefits for lighting beyond retrofits. Projektet innebär bland annat att studenterna som läser kursen Light and Space – indoor på KTH kommer att utveckla ett belysningskoncept för Iggesunds skola.

Som en del i projektet fick elevrådsrepresentanter från årskurs 2-9 på Iggesunds skola delta i ett digitalt möte tillsammans med studenter och forskare från KTH för att svara på frågor om belysning och ljusförhållanden i skolan.

– Jag tror att mötet skapar en känsla av delaktighet och nyfikenhet hos eleverna, säger Ulf Carlsson, verksamhetschef för grundskolan. Genom att involvera eleverna på det här sättet kan de bidra med många tankar och idéer om hur det skulle kunna bli på skolan.

Studenterna som deltog i mötet kommer från Sverige, Italien, Brasilien, Iran, Syrien, Rumänien och Grekland, vilket gjorde att eleverna på Iggesunds skola även fick träna sin engelska när de svarade på frågorna.