Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Positivt resultat för 2020 men utmaningarna kvarstår

Hudiksvalls kommun gick som många andra kommuner in i 2020 med förväntningar om en ansträngd ekonomi, en dämpad konjunktur och stora utmaningar till följd av att andelen barn och äldre ökar snabbare än befolkningen i yrkesverksam ålder. Sedan kom det nya coronaviruset och ställde allt på ända.

Staten beslutade om stora tillfälliga statsbidrag för att hantera den pågående pandemin. Tillskottet har gett förutsättningar för kommunen att, med ekonomin tryggad, hantera pandemin och en mycket osäker tid.

- Tack vare stora tillfälliga pandemirelaterade tillskott, skatteavräkning från tidigare år och en stark utveckling av de finansiella placeringarna landar kommunens resultat för år 2020 på 132,9 miljoner kronor, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam. När det gäller nämndernas resultat har social- och omsorgsnämnden under flera år haft problem att få pengarna att räcka till och har dessutom i år haft stora merkostnader på grund av pandemin.

Tillfälligt andrum

Även om kommunens totala resultat i år är positivt handlar det ändå om ett tillfälligt andrum.

- Det här gör inte att ekonomin på sikt blivit bättre. De långsiktiga demografiska utmaningarna med ökad efterfrågan av välfärdstjänster och svagare offentliga finanser kvarstår, säger ekonomichef Kent Lundquist.

Kommunen behöver också hantera effekterna av pandemin under en lång tid framåt. Det handlar bland annat om en personalstyrka som är mycket sliten, psykisk ohälsa och sociala problem, barn och unga som i och med distansundervisning och störningar halkat efter i skolan och arbetslöshet, särskilt i utsatta grupper.

Stora investeringsbehov

Alla Sveriges kommuner har stora investeringsbehov, Hudiksvall är inget undantag. Det handlar bland annat om förskolor, skolor och äldreboenden.

- Trots att det är trångt ekonomiskt läge med stora utmaningar framåt, måste vi också göra satsningar för att skapa utveckling och bygga vidare på den positiva trend kommunen befinner sig i, trots pågående pandemi. Vi är inne i ett väldigt spännande skede med stora byggplaner, inte minst i hamnområdet. Det handlar såväl om bostäder, kontor och industriändamål, säger Mikael Löthstam.