Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Import

Fjärrundervisning efter sportlovet

Gävleborgs smittskyddsläkare rekommenderar fjärrundervisning för äldre elever veckan efter sportlovet, med anledning av oron för en tredje våg. Därför har lärandenämndens ordförande Jonas Holm idag fattat beslut om att grundskolans årskurs 7-9 och Bromangymnasiet ska ha fjärrundervisning veckan efter sportlovet.

- Under ledigheter träffas personer som inte gör det i vanliga fall vilket ökar risken för smittspridning. Nu får vi en möjlighet att bryta eventuella smittkedjor när skolan startar igen efter lovet, säger Jonas Holm. Vi behöver göra allt vi kan nu för att förhindra en tredje våg. Vi följer utvecklingen noga och är beredd att fatta nya beslut om det skulle behövas.

Skolledningen i samråd med verksamhetschef kan fatta beslut om undantag från fjärrundervisningen om det finns moment i undervisningen som behöver utföras på plats eller elever som av olika skäl behöver få sin undervisning i skolan.

Bromangymnasiet bedriver enligt tidigare beslut partiellt fjärrundervisning vilket innebär att en del av eleverna är på skolan medan andra studerar hemifrån. Men under veckan efter lovet gäller alltså fjärrundervisning som huvudregel för alla elever. Tidigare undantagna grupper omfattas inte av beslutet om fjärrundervisning veckan efter lovet.