Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Vill du vara med och utveckla skolan så den blir ännu bättre för våra barn, ungdomar och vuxna?

Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.

Vi söker nu en förvaltnings- och skolchef som vill leda arbetet för att fortsätta utveckla lärandeförvaltningen till en förvaltning som ligger i framkant när det kommer till att arbeta med ökad måluppfyllelse för att uppnå kommunens uppdrag inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna.

Inom Lärandeförvaltningen arbetar ca 1300 medarbetare. I ditt uppdrag har du det övergripande ansvaret för verksamhet, personal- och arbetsmiljöfrågor, ekonomi och budgetuppföljning. Du leder och samordnar verksamheten från förskola till vuxenutbildningar, och leder denna organisation tillsammans med 5 verksamhetschefer.

Kanske är du den vi söker?