Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Högstadieeleverna tillbaka i skolan från måndag.

Högstadieeleverna tillbaka i skolan från måndag

Veckan efter sportlovet har grundskolans årskurs 7-9 haft fjärrundervisning. Från måndag sker undervisningen på plats i skolan.

Förhoppningsvis har fjärrundervisningen bidragit till att den ökning av smittspridningen vi befarade efter sportlovet har uteblivit i Hudiksvalls kommun. Men även om både elever och lärare har dragit ett tungt lass för att fjärrundervisningen ska funka så bra som möjligt är ändå undervisning på plats att föredra för att varje elev ska få så bra förutsättningar i sitt lärande som möjligt.

Smittspridningsläget ser betydligt allvarligare ut i flera av våra grannkommuner. Risken är stor att smittkurvorna sticker iväg även här och krisledningen följer utvecklingen noga.

Om läget förvärras kan det fattas beslut om nya åtgärder. Så det är väldigt viktigt att vi alla hjälps åt att stoppa smittspridningen, både i skolan och på fritiden.