Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Aktuellt från krisledningen

Gävleborg ligger fortfarande i topp i landet när det gäller smittspridningen. Tyngdpunkten är i Gästrikland, främst i Gävle och Sandviken men kommunens krisledningsstab följer utvecklingen noga.

- De senaste dagarna har vi sett en svag uppgång och det finns en risk att smittspridningen drar iväg även här, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Det är viktigt att vi verkligen håller ut och fortsätter följa restriktionerna och även om vissa verkar ha glömt allt vad coronavirus heter och till exempel går och handlar i grupp tycker Bengt Friberg att hudikborna över lag sköter sig bra.

När det gäller gymnasieskolan har det kommit nya bud från Regeringen och Folkhälsomyndigheten.

- För Bromangymnasiets del kommer den dryga tredjedel som haft närundervisning fortsätta med det fram till påsklovet. Efter lovet kommer ytterligare en tredjedel tillbaka till ordinarie undervisning och tanken är att senast 26 april ska alla elever vara tillbaka på skolan, säger Bengt Friberg.

In smittspridningsläget försämras förskolan och grundskolan finns beredskap från krisledningen att snabbt vidta åtgärder.

- Vid ett antal tillfällen har vi gått ut och vädjta till vårdnadshavare i förskolan att om möjligt hålla sina barn hemma. För skolans del kan det bli aktuellt med fjärrundervisning för en eller flera klasser om det uppstår klustersmitta. Men utgångspunkten är alltid att skolan är jätteviktig och bäst kvalitet på undervisningen får vi om eleverna kan vara på plats, säger Bengt Friberg.