Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Fjärrundervisning veckan ut för åk 5, Njutångers skola

Njutångers skola, åk 5, kommer att ha fjärrundervisning veckan ut.

- Då vi kunnat konstatera enstaka fall i årskursen har vi fattat det här beslutet som en försiktighetsåtgärd för att minska möjligheten till spridning, säger verksamhetschefen för grundskolan, Ulf Carlsson. Beslutet följs upp på fredag och vi fattar nya beslut om behov finns.