Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Sjöbodarna i Hudiksvall

Hur upplever du Hudiksvalls stadskärna?

Var med och tyck till i den här enkätundersökningen och berätta för oss hur du upplever Hudiksvalls stadskärna.

Hudiksvall är under ständig utveckling och du som antingen bor i eller besöker Hudiksvall har en mängd olika erfarenheter och lokalkännedom som är av stor betydelse för stadens utveckling och framtid. Därför behöver vi din input! Var med och tyck till i den här enkätundersökningen och berätta för oss hur du upplever Hudiksvalls stadskärna.

Dina svar är värdefulla för att skapa en bild av hur stadens invånare och besökare ser på Hudiksvalls stadskärna idag, och i framtiden.

För att delta i undersökningen klicka på länken och svara på enkäten:

Den tar ungefär 10 minuter att genomföra. Deltagandet är frivilligt och anonymt. Enkäten är tillgänglig fram till och med den 10 maj.

Enkätundersökningen är en del av ett masterarbete vid avdelningen Hållbar samhällsplanering och stadsutformning på KTH i Stockholm. Svaren kommer också att användas som underlag i det framtida stadsutvecklingsprojektet BID (Business Improvement District) stadsutveckling Hudiksvall, som startar inom kort. Projektet är ett samverkansprojekt mellan kommun, fastighetsägare och övrig privat sektor, och syftar till att utveckla Hudiksvalls stadskärna till att bli mer attraktiv och aktiv för boende, besökare och företag i Hudiksvall.