Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

(alt=””)

En stark budget i oroliga tider

2021 har präglats av konsekvenserna av pandemin. Trots stora utmaningar räknar kommunen med att göra ett starkt resultat innevarande år. Mycket beror på att staten skjutit till betydande medel till kommunsverige.

Det finns dock orosmoln på himlen. Social- och omsorgsnämnden går mot ett kraftigt underskott innevarande år och utmaningarna kvarstår för år 2022. De åtgärder som har beslutats av nämnden innevarande år har inte givit den effekt man hoppats på.

När det gäller kommunens skatteunderlag räknar man med att det ska öka långsamt under år 2022. Det beror bland annat på att Sveriges BNP-tillväxt beräknas utvecklas positivt. Det innebär glädjande nog en viss återhämtning av antalet arbetade timmar som ligger till grund för kommunens skatteintäkter. Dessutom kvarstår en del av statens pandemimedel som riktas mot kommunsverige i form av extra generella statsbidrag vilket hjälper till att få en budget i balans.

Kommunstyrelsen sa idag ja till majoritetens förslag till budget. Budgeten når de finansiella målen och resultatet hamnar på 28,8 mkr. Man har också tagit rejäl höjd för oförutsedda kostnader, vilket får anses vara nödvändigt i dessa oroliga tider. Det finns också stora satsningar.

- Det är positivt att vi har kunnat avsätta betydande medel i budgeten för investeringar i skolor, förskolor, gator och vägar, miljö, satsningar i infrastruktur och äldreboenden. Den närmaste fyraårsperioden handlar det om ca 1 miljard kronor. Vi går även in med investeringsmedel för att anlägga laddstolpar samt för att kunna förverkliga cykelstrategin, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam.

Förslaget till budget har också ett stort fokus på bostäder och mark för verksamhet.

- Ambitionsnivån är lika hög som tidigare år. Vi behöver kunna investera för att utveckla kommunen och dra nytta av vårt fantastiska läge efter norrlandskusten, säger Mikael Löthstam