Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

En omvårdspersonal står i köket hos en brukare som sitter vid matbordet.

Brukarundersökning inom Social- och omsorgsförvaltningen 2021

Den 20 september startar Social- och omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun den nationella brukarundersökningen inom funktionsnedsättning som anordnas av Sveriges kommuner och regioner.

Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på hur kunden/brukaren upplever kvalitén i mötet med personal och det stöd som ges. Resultatet från undersökningen kommer användas som kunskapsunderlag för att utveckla verksamheten så att den blir så bra som möjligt för de vi är till för.

Vilka kan delta i undersökningen?

I undersökningen ingår alla som har insatser inom funktionshinderområdet samt sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Undersökningen genomförs i första hand digitalt som webbenkät, men även i pappersform. Några kommer att erbjudas två enkäter, exempelvis en för daglig verksamhet och en för sitt boende. Personalen distribuerar enkäterna och alla kommer att besvara enkäten anonymt.

Resultaten från enkätundersökning kommer redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada och på hudiksvall.se. Enheternas resultat kommer att återkopplas till brukare och personal.

Har du frågor om undersökningen?

Har du som deltagare eller närstående frågor kring undersökningen kan du vända dig till personalen på den enhet du tillhör.