Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Enstaka fall av Covid-19 på Läroverket

Efter att ett antal elever på Läroverket testat positivt för covid-19 har skolans ledning tät kontakt med Region Gävleborgs smittskyddsenhet. Det är smittskyddsläkaren som fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.

Smittskyddsläkaren uppmanar att alla med förkylningssymptom ska göra test. Elever som inte har symptom kan vara i skolan men vara uppmärksamma på symptom.