Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Återgång till normalläge men med försiktighet

Från och med onsdag 29 september försvinner i stort sett de lokala restriktionerna som gällt i Hudiksvalls kommuns verksamheter med anledning av pandemin. Men med vissa undantag.

- Smittspridningen är fortfarande låg även om vi såg en liten uppgång i samband med skolstart och när folk kom tillbaka till jobbet efter semestern. Därför följer vi nu Folkhälsomyndigheten och tar bort de lokala restriktionerna, men med vissa undantag, säger kommundirektör Bengt Friberg.

Hudiksvalls kommun har under pandemin haft en försiktighetsprincip, så också nu.

- Vi ser tendenser till smittspridning bland äldre, möjligen beroende på att antikroppsnivåerna nu har minskat något. Därför fortsätter personalen på våra vård - och omsorgsboenden använda munskydd i nära vårdsituationer. Ovaccinerade som jobbar inom äldreomsorgen rekommenderas även bära visir, säger Bengt Friberg.

Kommundirektören vädjar också till besökarna på vård- och omsorgsboenden att fortsätta vara försiktiga.

- Hälsa på era äldre men använd munskydd eller visir som finns vid entréerna. Och gå inte runt på boendet mer än ni behöver för att undvika att sprida smitta.