Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Välkommen in till Öppna förskolan

Den 5 oktober slår Öppna förskolan upp portarma på Kålhagsgatan 20. Hit kan du komma tillsammans med ditt barn för att leka och umgås med andra barn och vuxna.

- Det här blir en arena för mångfald. Här kan föräldrar och barn mötas för att umgås, ta en kopp kaffe och byta erfarenheter, säger rektor Kristina Brolin

Den öppna förskolan kommer att ha ett fokus på barns språkutveckling men också en hel del musik, sång och skapande. På så vis ges ditt barn en bra plats att uppleva världen utanför hemmet.

- Man kommer att vistas i en pedagogisk miljö som ger goda läromöjligheter. Dessutom kommer vi att erbjuda plats på spädbarnsmusik och spädbarnsmassage, säger Sofia Granås som är förskollärare.

Öppna förskolan kommer också vara en plats där man kan få stöd och hjälp i föräldrarollen och tips och råd från förebyggande kurator.

- Vi vill att det ska vara en plats där man känner att man är välkommen och att man vill komma tillbaka ofta, säger Sofia Granås

Mer information om öppna förskolan hittar du på: