Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Sista dagen att tycka till om kommunens förslag till översiktsplan

På fredag den 15 oktober är det sista dagen att skicka in synpunkter på kommunens förslag till översiktsplan. I översiktsplanen, som varit ute på samråd sedan 15 augusti, beskriver kommunen bland annat hur den vill att mark och vatten i hela kommunen ska användas.

- Jag hoppas att många går in och läser kommunens förslag till översiktsplan och känner efter. Är det här bra? Är det något som fattas? Vad är det för något som påverkar mig? Vad är det jag skulle vilja komplettera med? Är det något särskilt som du gillar i planen? Jag hoppas att så många som möjligt tar chansen att ta del av förslaget och också kommer in med synpunkter, säger Hans Gyllow, planeringschef.

Vad händer efter den 15 oktober?

Efter den 15 oktober när samrådet är klart kommer kommunen att läsa igenom alla synpunkter som kommit in.

- Vi kommer sortera dem, analysera dem och några av synpunkterna kommer säkert mynna ut till något nytt förslag som vi kommer att ta till oss och då ändra förslaget i översiktsplanen. Efter sammanställningen kommer kommunen komma med ett nytt förslag. Den delen i planeringsprocessen kallas granskning, säger Hans Gyllow.

Granskningen är det sista tillfället att tycka till om planen innan den ska beslutas. Under granskningstiden har du möjlighet att kontrollera hur synpunkterna från samrådet tagits tillvara och hur planen har påverkats.

- Under granskningen så kommer medborgarna, företagarna, organisationerna och andra kommuner m.fl. att få tycka till en gång till. Förslaget kommer vara utställt för granskning i minst 8 veckor och det här tror jag kommer ske i början på nästa år, 2022, säger Hans Gyllow.

Hur tycker jag till om förslaget?

Du tycker till om förslaget via e-post, brev eller direkt i den digitala översiktsplanen. På hudiksvall.se kan du ta del av översiktsplanen och läsa mer om hur du skickar in dina synpunkter.

Läs mer om översiktsplanen 2035