Denna nyhet är äldre än 12 månader och kan innehålla information som inte längre är aktuell.

Två personer sitter vid ett skrivbord och pekar på en detaljplan.

Vi söker en plan- och bygglovschef

Nu söker vi en chef till plan- och bygglovsenheten. Vi tror att du är en helhetsseende och kommunikativ ledare med god kännedom om plan- och bygglovsprocessen.

Plan-och bygglovskontoret arbetar för byggnadsnämnden i Hudiksvalls kommun och är en del av bygg- miljö- och räddningsförvaltning. Planavdelningen upprättar planer för användningen av mark- och vattenområden i kommunen. Inom bygglovavdelningen sker prövning och tillsyn utifrån plan och bygglagen, samt strandskyddsärenden utifrån miljöbalken.

Du ansvarar för att på ett effektivt sätt leda, motivera, samordna, utveckla och följa upp processerna i enighet med gällande mål, direktiv och förväntade resultat. Du leder arbetet med ärendeberedning och arbetar för väl avvägda och tydliga beslut och beslutsunderlag inom bygglov, rivningslov, marklov, anmälningar, tillsyn, förhandsbesked och strandskydd. Du ansvarar för att hela bygglovskedjan genomförs optimalt utifrån förutsättningar tillsammans med dina medarbetare och nämnden.